A Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság a Graphisoft szoftvercégből kiválással jött létre. Részvényeit 2006 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén, 2018 óta Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságként (SZIT) működik. A Budapesti Értéktőzsde által készített felmérés alapján 2017-re és 2020-ra vonatkozóan a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíját nyerte el.

2021-22 évi várható eredmények

2021. szeptember 30.

2020 tény

2021 várható

2022 terv


Árbevétel

(millió EUR)

14,5 


14,6


14,8

Adózott eredmény (pro forma, IFRS) 

(millió EUR)

4,4


4,7


4,9

Valós nettó eszközérték/törzsrészvény

           14,66 (EUR)
2021 Q3 jelentés rövid összefoglalója    
A Graphisoft Parkot a névadó alapító szoftvervállalkozás magának építette. A hangsúlyt a lehető legmagasabb színvonalú építészeti minőségre helyeztük, hiszen az irodabérleti díj elenyésző része a minőségi munkaerő teljes bekerülési költségének, az alapító fő célja pedig a minőségi munkaerő vonzása volt. A koncepció működött, sorban érkeztek a tehetségek megszerzését kiemelt célként kezelő és ezért kevésbé árérzékeny bérlők. A minta, nagyságrendekkel kisebb léptékben ugyan, de a kaliforniai Szilícium-völgy volt. Ahogyan az alapító szoftvervállalkozáshoz hasonló cégek számára az eredeti Szilícium-völgy lehetett vonzóbb San Francisco belvárosánál, úgy a Graphisoft Park is a Belvárossal szinte azonos szintű bérleti díjak mellett tudott folyamatosan 100%-hoz közeli kihasználtságot felmutatni. Ez alól csak a 2008-09-es válság okozott átmeneti visszaesést.


2021 harmadik negyedévi jelentés
2021. november 9.

2021 második negyedévi jelentés
2021. augusztus 10.

2021 első negyedévi jelentés
2021. május 11.

2020 Éves jelentés 
2021. április 20.

2020 negyedik negyedévi jelentés
2021. február 23.

2020 harmadik negyedévi jelentés
2020. november 10.

2020 második negyedévi jelentés
2020. augusztus 13.
2020 első negyedévi jelentés
2020. május 14.

2019 Éves jelentés 
2020. április 30.

2019 negyedik negyedévi jelentés
2020. február 27.

2019 harmadik negyedévi jelentés
2019. november 6.

2019 második negyedévi jelentés
2019. augusztus 7.

2019 első negyedévi jelentés
2019. május 8.


A korábbi pénzügyi jelentések a Tőzsdei közzétételek pont alatt találhatóak.


A Graphisoft Park tulajdonosa a Graphisoft Park SE, mely a Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválással jött létre 2006. augusztus 21-én. Az átalakulás célja egy új, kizárólag ingatlanfejlesztéssel és ingatlankezeléssel foglalkozó társaság létrehozása volt. A társaság részvényeit 2006. augusztus 28. óta a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzik. A Budapesti Értéktőzsde által készített felmérés alapján a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíját a Graphisoft Park SE vehette át 2017-re és 2020-ra vonatkozóan. A Graphisoft Park SE 2018. január 1. óta Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságként (SZIT) működik.

Az ingatlanfejlesztési tevékenységet a Graphisoft Park SE projekttársaságai (leányvállalatai), a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft., a Graphisoft Park South I. Kft., és a Graphisoft Park South II. Development Kft. végzik, míg a 2008 decemberében megalakított Graphisoft Park Services Kft. a Park üzemeltetéséért felel. A Graphisoft Park Engineering & Management Kft. a Cégcsoport ingatlanfejlesztéseihez és üzemeltetéséhez kapcsolódó mérnöki és adminisztratív tevékenységeit végzi 2018. január 1. napjától.

A részvényekről és a társaságról további információ a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu) található.

A Graphisoft Park teljes területe közel 18 hektár, melyen az elmúlt 25 évben összesen 82.000 m2 bérbeadható területet (iroda-, labor-, oktatási és egyéb kapcsolódó szolgáltatás funkciójú épületet) fejlesztettünk és helyeztünk üzembe. Ezekhez hozzávetőleg 2.000 db felszín alatti garázs áll a bérlők rendelkezésére. A terület további részein mintegy 66.000 mbérbeadható terület fejleszthető a hozzá tartozó mélygarázsokkal és kiszolgáló egységekkel

Az ingatlanokat a következő egységekbe soroljuk:

Bérbeadható területek Irodaterület 58.000 m2

Laboratórium 7.000 m2

Oktatási terület 8.000 m2

Raktár terület 6.000 m2

Szolgáltató terület 3.000 m2

Felszín alatti garázs 2.000 dbFejlesztési területek Északi fejlesztési terület (kármentesítés után) 42.000 m2

Déli fejlesztési terület 24.000 m2Időpont Esemény
2021. február 23. 2020. negyedik negyedévi időközi vezetőségi beszámoló közzététele
2021. március 18. 2020. évi éves jelentés és egyéb közgyűlési előterjesztések közzététele
2021. április 20. Éves Rendes Közgyűlés
2021. május 11. 2021. első negyedévi időközi vezetőségi beszámoló közzététele
2021. augusztus 10. 2021. féléves jelentés közzététele
2021. november 9. 2021. harmadik negyedévi időközi vezetőségi beszámoló közzététele


Osztalékfizetés
Közlemény a 2020. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Közgyűlési határozatok -2021. április 20.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2021. április 20-i közgyűléshez  kapcsolódó határozatokat:

A Graphisoft Park SE 2021. április 20-i Igazgatótanácsi Határozatai


Graphisoft Park SE 2020. évi éves jelentése (IFRS, konszolidált)


A Graphisoft Park SE 2020. évi éves beszámolója (IFRS, egyedi)


Graphisoft Park SE felelős társaságirányítási jelentése-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Közgyűlési előterjesztések -2021. március 18.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2021. április 20-ai közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatokat:

Előterjesztések

AB jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés

IFRS éves jelentés 2020

Üzleti Jelentés

Anyavállalati Éves Jelentés 2020

Alaptőke, szavazati jogokKözgyűlési meghívó -2021. március 18
Közgyűlési meghívó

Meghatalmazás közgyűlésre (2021 április)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A korábbi közgyűlésekkel kapcsolatos információk a Tőzsdei közzétételek pont alatt találhatóak.

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy tegyék egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek, és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként kiemelten fontos számunkra, hogy - a Társaság viszonylag kis méretének ésszerű figyelembevételével - eleget tegyünk ezeknek az elvárásoknak, valamint a törvényi és értéktőzsdei követelményeknek.

2018. január 18-án a Graphisoft Park SE megkapta a Budapesti Értéktőzsde Legek kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat.

A Graphisoft Park SE alapszabálya szerint a társaság irányítótestülete a részvényesek közgyűlése és az Igazgatótanács (egyszintű irányítási rendszer). Az egyszintű irányítási rendszerben a társaságot az Igazgatótanács irányítja. Az Igazgatótanács tagjai jogosultak a Társaságot képviselni harmadik felekkel folytatott ügyletekben. Az egyszintű irányítási rendszer keretében az Igazgatótanács egy, vagy több tagjára ruházhatja irányítási hatáskörét. Az Audit Bizottság az Igazgatótanács független tagjaiból áll.

Igazgatótanács

Az Igazgatótanács felelős a társaság irányításáért, és dönt minden olyan kérdésben, amelyben a részvényeseknek nincsen kizárólagos hatásköre. Az Igazgatótanács évente jelentést készít a részvényeseknek az éves rendes közgyűlésre a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról és üzletpolitikájáról.

A Társaság alapszabályának értelmében az Igazgatótanács legalább 5, de legfeljebb 11 tagból áll, akiket a részvényesek évi rendes közgyűlésén választanak meg legfeljebb 5 éves időtartamra. A Graphisoft Park SE igazgatótanácsa jelenleg 6 tagból áll.

Az Igazgatótanács évente legalább négyszer ülésezik, és határozatképességéhez a többségének jelenléte szükséges. Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik. Az Igazgatótanács egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg a határozatait.


Az igazgatótanács tagjai


BOJÁR Gábor,
az Igazgatótanács elnöke
Önéletrajz letöltése 


HORNUNG Péter,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


Dr. KÁLMÁN János,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


KOCSÁNY János,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


Dr. MARTIN-HAJDU György,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


SZIGETI András,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltéseAudit bizottság

Az Audit Bizottság közreműködik az éves rendes közgyűlés által megválasztandó független könyvvizsgáló kijelölésében, és áttekinti a külső könyvvizsgáló által végzett szolgáltatásokat. Az Audit Bizottság feladatai közé tartozik, hogy jóváhagyja a külső könyvvizsgáló által végzett audit és nem audit típusú szolgáltatásokat. Az Audit Bizottság áttekinti a Graphisoft Park SE éves pénzügyi jelentéseit, figyelembe véve az auditok eredményeit és a független könyvvizsgáló által végzett ellenőrzéseket. Az Audit Bizottság áttekinti a tőzsdéhez és a pénzügyi hatóságokhoz benyújtandó pénzügyi jelentéseket. Az Audit Bizottság tagjait a társaság közgyűlése választja az igazgatótanács független tagjai közül.

Az audit bizottság tagjai:

 • Dr. Kálmán János
 • Dr. Martin-Hajdu György
 • Hornung Péter


Menedzsment


KOCSÁNY János,
a Graphisoft Park SE vezérigazgatója és a leányvállalatok ügyvezető igazgatója
Önéletrajz letöltése


BIHARI Sándor,
Gazdasági igazgató, befektetői kapcsolatok
Önéletrajz letöltése


PÁLFALVI Zsuzsa,
a Graphisoft Park Services Kft. ügyvezető igazgatója
Önéletrajz letöltése


A GRAPHISOFT PARK SE INGATLANFEJLESZTŐ EURÓPAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a részvényeseknek a részvényesi joggyakorlás vonatkozásában megvalósuló adatkezelésről.

Letöltés

A Graphisoft Park SE alaptőkéje 10.631.674 darab egyenként 0,02 euró névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő "A" sorozatú törzsrészvényből és 1.876.167 darab, egyenként 0,02 euró névértékű "B" sorozatú dolgozói részvényből áll.

Az alaptőke összetétele:

Részvénysorozat Névérték Kibocsátott darabszám Össznévérték

(EUR/db) (db) (EUR)
Törzsrészvények
"A" sorozat
0,02 10 631 674 212 633,48
Dolgozói részvények
"B" sorozat
0,02 1 876 167 37 523,34
Részvények
"A" és "B" sorozat
0,02 12 507 841 250 156,82


A „B” sorozatú dolgozói részvények nem forgalmazhatók szabadon, munkaviszonyhoz kötöttek, az Igazgatótanács által bármikor bevonhatók, minősített többséget igénylő kérdésekben nem szavazhatnak, továbbá a törzsrészvényhez képest egyharmad (csökkentett) mértékű osztalékra jogosítanak. A dolgozói részvényre történő kifizetéseket a Társaság beszámolóiban nem osztalékként, hanem az eredményt csökkentő dolgozói kompenzációként számolja el. Egyéb kérdésekben az Alapszabályban, valamint a Vezetői Részvény Programban meghatározott szabályok vonatkoznak rájuk.

Szavazati jogok és részesedések -  2021. szeptember 30.

Részvényes Részvények Részesedés Szavazati arány

(db) (%) (%)

TÖRZSRÉSZVÉNYEK: 10.631.674 100,00 94,23
Igazgatótanács és vezetők 1.789.082 16,83 16,72
Bojár Gábor - IT elnök 1.685.125 15,85 15,75
Dr. Kálmán János - IT tag 13.500 0,13 0,13
Kocsány János - IT tag, vezérigazgató 90.457 0,85 0,85

5% feletti részvényesek 2.936.688 27,62 27,44
HOLD Alapkezelő Zrt. 661.104 6,22 6,18
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 775.584 7,30 7,25
B.N.B.A. Holding Zrt. 1.500.000 14,11 14,02
Egyéb részvényesek 5.356.828 50,39 50,06
Saját részvények* 549.076 5,16 -

DOLGOZÓI RÉSZVÉNYEK: 1.876.167 - 5,77
Kocsány János - IT tag, vezérigazgató 518.443 - 4,85
Bihari Sándor - CFO
99.262

0,93

Dolgozói saját részvények* 1.258.462 - -

RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN: 12.507.841 100,00 100,00


* A Társaság tulajdonában lévő saját részvények osztalékra és szavazatra nem jogosítanak.


Negyedéves jelentés 2021Q3
2021. november 9.
2021 harmadik negyedévi jelentésEgyéb tájékoztatás
2021. október 29.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2021. szeptember 30.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2021. szeptember 1.

Alaptőke, szavazati jogokFéléves jelentés
2021. augusztus 10.

2021 H1 jelentésEgyéb tájékoztatás
2021. július 30.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2021. június 30.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2021. május 31.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2021. május 20.

Rendkívüli tájékoztatás dolgozói részvény tranzakciórólNegyedéves jelentés 2021Q1
2021. május 11.
2021 első negyedévi jelentésOsztalékfizetés
Közlemény a 2020. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről
2021. május 5.


Egyéb tájékoztatás
2021. április 30.

Alaptőke, szavazati jogokFT jelentés
2021. április 20.
Graphisoft Park SE felelős társaságirányítási jelentéseEgyéb tájékoztatás
2021. április 20.

A Graphisoft Park SE 2020. évi éves beszámolója (IFRS, egyedi)Éves jelentés 2020
2021. április 20.

Graphisoft Park SE 2020. évi éves jelentése (IFRS, konszolidált)Közgyűlési határozatok
2021. április 20.

A Graphisoft Park SE 2021. április 20-i Igazgatótanácsi HatározataiEgyéb tájékoztatás
2021. március 31.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2021. március 18.

Rendkívüli tájékoztatás a 2021. április 20-ára összehívott közgyűléshezEgyéb tájékoztatás
2021. március 18.

Alaptőke, szavazati jogokKözgyűlési előterjesztések
2021. március 18.
A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2021. április 20-ai közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatokat

Előterjesztések


AB jelentés


Felelős Társaságirányítási Jelentés


IFRS éves jelentés 2020


Üzleti Jelentés


Anyavállalati Éves Jelentés 2020Közgyűlési meghívó
2021. március 18.
A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa 2021. április 20-ára összehívja a Társaság közgyűlését


Közgyűlési meghívó


Meghatalmazás közgyűlésre (2021 április)Egyéb tájékoztatás
2021. február 26.

Alaptőke, szavazati jogokNegyedéves jelentés 2020Q4
2021. február 23.
2020 negyedik negyedévi jelentésKözgyűlési határozatok
2021. február 11.

A Graphisoft Park SE 2021. február 11-i Igazgatótanácsi HatározataiAlapszabály
2021. február 11.

AlapszabályEgyéb tájékoztatás
2021. január 29.

Alaptőke, szavazati jogokKözgyűlési előterjesztések
2021. január 20.
A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2021. február 11-i közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot.

Közgyűlési előterjesztések


Alapszabály


Alaptőke, szavazati jogokKözgyűlési meghívó
2021. január 20.
A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa 2021. február 11-ére összehívja a Társaság közgyűlését


Közgyűlési meghívóEgyéb tájékoztatás
2021. január 4.

Alaptőke, szavazati jogok

 • Címünk:
  1031 Budapest,
  Záhony utca 7.
 • Telefon:
  +36 1  815 3400
 • E-mail:

Elérhető irodák ügyében keresse
Kocsány János vezérigazgatót
[email protected]
+ 36 20 661 2401