A Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság a Graphisoft szoftvercégből kiválással jött létre. Részvényeit 2006 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén, 2018 óta Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságként (SZIT) működik. A Budapesti Értéktőzsde által készített felmérés alapján 2017-re vonatkozóan a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíját nyerte el 2018 februárjában.

Várható idei és jövő évi eredmények

2020. június 30.

2020 várható

2021 várható
Árbevétel(millió EUR)

14,4 


14,5

Adózott eredmény (pro forma, IFRS) (millió EUR)

4,2


4,3

Valós nettó eszközérték/törzsrészvény

           16,4 (EUR)


2020 féléves jelentés rövid összefoglalója    
A Graphisoft Parkot a névadó alapító szoftvervállalkozás magának építette. A hangsúlyt a lehető legmagasabb színvonalú építészeti minőségre helyeztük, hiszen az irodabérleti díj elenyésző része a minőségi munkaerő teljes bekerülési költségének, az alapító fő célja pedig a minőségi munkaerő vonzása volt. A koncepció működött, sorban érkeztek a tehetségek megszerzését kiemelt célként kezelő és ezért kevésbé árérzékeny bérlők. A minta, nagyságrendekkel kisebb léptékben ugyan, de a kaliforniai Szilícium-völgy volt. Ahogyan az alapító szoftvervállalkozáshoz hasonló cégek számára az eredeti Szilícium-völgy lehetett vonzóbb San Francisco belvárosánál, úgy a Graphisoft Park is a Belvárossal szinte azonos szintű bérleti díjak mellett tudott folyamatosan 100%-hoz közeli kihasználtságot felmutatni. Ez alól csak a 2008-09-es válság okozott átmeneti visszaesést.2020 második negyedévi jelentés
2020. augusztus 13.

2020 első negyedévi jelentés
2020. május 14.

2019 Éves jelentés 
2020. április 30.

2019 negyedik negyedévi jelentés
2020. február 27.

2019 harmadik negyedévi jelentés
2019. november 6.

2019 második negyedévi jelentés
2019. augusztus 7.

2019 első negyedévi jelentés
2019. május 8.


A korábbi pénzügyi jelentések a Tőzsdei közzétételek pont alatt találhatóak.


A Graphisoft Park tulajdonosa a Graphisoft Park SE, mely a Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválással jött létre 2006. augusztus 21-én. Az átalakulás célja egy új, kizárólag ingatlanfejlesztéssel és ingatlankezeléssel foglalkozó társaság létrehozása volt. A társaság részvényeit 2006. augusztus 28. óta a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzik. A Budapesti Értéktőzsde által készített felmérés alapján a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíját a Graphisoft Park SE vehette át 2017-re vonatkozóan. A Graphisoft Park SE 2018. január 1. óta Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságként (SZIT) működik.

Az ingatlanfejlesztési tevékenységet a Graphisoft Park SE projekttársaságai (leányvállalatai), a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft., a Graphisoft Park South I. Kft., és a Graphisoft Park South II. Development Kft. végzik, míg a 2008 decemberében megalakított Graphisoft Park Services Kft. a Park üzemeltetéséért felel. A Graphisoft Park Engineering & Management Kft. a Cégcsoport ingatlanfejlesztéseihez és üzemeltetéséhez kapcsolódó mérnöki és adminisztratív tevékenységeit végzi 2018. január 1. napjától.

A részvényekről és a társaságról további információ a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu) található.

A Graphisoft Park teljes területe közel 18 hektár, melyen az elmúlt 20 évben összesen 82.000 m2 bérbeadható területet (iroda-, labor-, oktatási és egyéb kapcsolódó szolgáltatás funkciójú épületet) fejlesztettünk és helyeztünk üzembe. Ezekhez hozzávetőleg 2.000 db felszín alatti garázs áll a bérlők rendelkezésére. A terület további részein mintegy 62.000 mbérbeadható terület fejleszthető a hozzá tartozó mélygarázsokkal és kiszolgáló egységekkel

Az ingatlanokat a következő egységekbe soroljuk:

Bérbeadható területek Irodaterület 58.000 m2

Laboratórium 7.000 m2

Oktatási terület 8.000 m2

Raktár terület 6.000 m2

Szolgáltató terület 3.000 m2

Felszín alatti garázs 2.000 dbFejlesztési területek Északi fejlesztési terület (kármentesítés után) 42.000 m2

Déli fejlesztési terület 20.000 m2Időpont Esemény
2020. február 27. 2019. negyedik negyedévi időközi vezetőségi beszámoló közzététele
2020. március 19. 2019. évi éves jelentés és egyéb közgyűlési előterjesztések közzététele
2020. április 30. Éves Rendes Közgyűlés
2020. május 14. 2020. első negyedévi időközi vezetőségi beszámoló közzététele
2020. augusztus 13. 2020. féléves jelentés közzététele
2020. november 10. 2020. harmadik negyedévi időközi vezetőségi beszámoló közzététele
Közgyűlési meghívó - 2020. március 19.
Közgyűlési meghívó

Meghatalmazás közgyűlésre


Közgyűlési előterjesztések -2020. március 19.

A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2020. április 30-ai közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatok

Vezetői Részvény Program 1 sz. módosítása

AB jelentés

Alapszabály

Előterjesztések

Felelős Társaságirányítási Jelentés

IFRS éves jelentés 2019

Javadalmazási irányelvek

Üzleti Jelentés

Anyavállalati Éves Jelentés 2019

Strukturált részvény-visszavásárlási tranzakció visszavonása


Rendkívüli tájékoztatás Közgyűlésről - 2020. április 17.
Graphisoft Park SE rendkívüli tájékoztatása Közgyűlésről


Közgyűlési határozatok - 2020. április 30.
A Graphisoft Park SE 2020. április 30-i Igazgatótanácsi Határozatai


A korábbi közgyűlésekkel kapcsolatos információk a Tőzsdei közzétételek pont alatt találhatóak.

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy tegyék egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek, és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati alkalmazása. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként kiemelten fontos számunkra, hogy - a Társaság viszonylag kis méretének ésszerű figyelembevételével - eleget tegyünk ezeknek az elvárásoknak, valamint a törvényi és értéktőzsdei követelményeknek.

2018. január 18-án a Graphisoft Park SE megkapta a Budapesti Értéktőzsde Legek kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat.

A Graphisoft Park SE alapszabálya szerint a társaság irányítótestülete a részvényesek közgyűlése és az Igazgatótanács (egyszintű irányítási rendszer). Az egyszintű irányítási rendszerben a társaságot az Igazgatótanács irányítja. Az Igazgatótanács tagjai jogosultak a Társaságot képviselni harmadik felekkel folytatott ügyletekben. Az egyszintű irányítási rendszer keretében az Igazgatótanács egy, vagy több tagjára ruházhatja irányítási hatáskörét. Az Audit Bizottság az Igazgatótanács független tagjaiból áll.

Igazgatótanács

Az Igazgatótanács felelős a társaság irányításáért, és dönt minden olyan kérdésben, amelyben a részvényeseknek nincsen kizárólagos hatásköre. Az Igazgatótanács évente jelentést készít a részvényeseknek az éves rendes közgyűlésre a társaság gazdálkodásáról, vagyonáról és üzletpolitikájáról.

A Társaság alapszabályának értelmében az Igazgatótanács legalább 5, de legfeljebb 11 tagból áll, akiket a részvényesek évi rendes közgyűlésén választanak meg legfeljebb 5 éves időtartamra. A Graphisoft Park SE igazgatótanácsa jelenleg 6 tagból áll.

Az Igazgatótanács évente legalább négyszer ülésezik, és határozatképességéhez a többségének jelenléte szükséges. Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik. Az Igazgatótanács egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg a határozatait.


Az igazgatótanács tagjai


BOJÁR Gábor,
az Igazgatótanács elnöke
Önéletrajz letöltése 


HORNUNG Péter,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


Dr. KÁLMÁN János,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


KOCSÁNY János,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


Dr. MARTIN HAJDU György,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltése


SZIGETI András,
az Igazgatótanács tagja
Önéletrajz letöltéseAudit bizottság

Az Audit Bizottság közreműködik az éves rendes közgyűlés által megválasztandó független könyvvizsgáló kijelölésében, és áttekinti a külső könyvvizsgáló által végzett szolgáltatásokat. Az Audit Bizottság feladatai közé tartozik, hogy jóváhagyja a külső könyvvizsgáló által végzett audit és nem audit típusú szolgáltatásokat. Az Audit Bizottság áttekinti a Graphisoft Park SE éves pénzügyi jelentéseit, figyelembe véve az auditok eredményeit és a független könyvvizsgáló által végzett ellenőrzéseket. Az Audit Bizottság áttekinti a tőzsdéhez és a pénzügyi hatóságokhoz benyújtandó pénzügyi jelentéseket. Az Audit Bizottság tagjait a társaság közgyűlése választja az igazgatótanács független tagjai közül.

Az audit bizottság tagjai:

  • Dr. Kálmán János
  • Dr. Martin Hajdu György
  • Hornung Péter


Menedzsment


KOCSÁNY János,
a Graphisoft Park SE vezérigazgatója és a leányvállalatok ügyvezető igazgatója
Önéletrajz letöltése


BIHARI Sándor,
Gazdasági igazgató, befektetői kapcsolatok
Önéletrajz letöltése


PÁLFALVI Zsuzsa,
a Graphisoft Park Services Kft. ügyvezető igazgatója
Önéletrajz letöltése


A Graphisoft Park SE alaptőkéje 10.631.674 darab egyenként 0,02 euró névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő "A" sorozatú törzsrészvényből és 1.876.167 darab, egyenként 0,02 euró névértékű "B" sorozatú dolgozói részvényből áll.

Az alaptőke összetétele:

Részvénysorozat Névérték Kibocsátott darabszám Össznévérték

(EUR/db) (db) (EUR)
Törzsrészvények
"A" sorozat
0,02 10 631 674 212 633,48
Dolgozói részvények
"B" sorozat
0,02 1 876 167 37 523,34
Részvények
"A" és "B" sorozat
0,02 12 507 841 250 156,82


A „B” sorozatú dolgozói részvények nem forgalmazhatók szabadon, munkaviszonyhoz kötöttek, az Igazgatótanács által bármikor bevonhatók, minősített többséget igénylő kérdésekben nem szavazhatnak, továbbá a törzsrészvényhez képest egyharmad (csökkentett) mértékű osztalékra jogosítanak. A dolgozói részvényre történő kifizetéseket a Társaság beszámolóiban nem osztalékként, hanem az eredményt csökkentő dolgozói kompenzációként számolja el. Egyéb kérdésekben az Alapszabályban, valamint a Vezetői Részvény Programban meghatározott szabályok vonatkoznak rájuk.

Szavazati jogok és részesedések, 2020 június 30.

Részvényes Részvények Részesedés Szavazati arány

(db) (%) (%)

TÖRZSRÉSZVÉNYEK: 10.631.674 100,00 98,37
Igazgatótanács és vezetők 1.789.082 16,83 17,45
Bojár Gábor - IT elnök 1.685.125 15,85 16,44
Dr. Kálmán János - IT tag 13.500 0,13 0,13
Kocsány János - IT tag, vezérigazgató 90.457 0,85 0,88

5% feletti részvényesek 3.168.174 29,80 30,91
HOLD Alapkezelő Zrt. 651.904 6,13 6,36
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1.016.270 9,56 9,92
B.N.B.A. Holding Zrt. 1.500.000 14,11 14,63
Egyéb részvényesek 5.125.342 48,21 50,00
Saját részvények* 549.076 5,16 -

DOLGOZÓI RÉSZVÉNYEK: 1.876.167 - 1,63
Kocsány János - IT tag, vezérigazgató 167.168 - 1,63
Dolgozói saját részvények* 1.708.999 - -

RÉSZVÉNYEK ÖSSZESEN: 12.507.841 100,00 100,00


* A Társaság tulajdonában lévő saját részvények osztalékra és szavazatra nem jogosítanak.


Rendkívüli tájékoztatás
2020. október 16.

Rendkívüli közlemény az ingatlanállomány valós piaci értékének lényeges változásárólEgyéb tájékoztatás
2020. október 1.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2020. szeptember 30.

Rendkívüli tájékoztatás dolgozói részvény tranzakciórólRendkívüli tájékoztatás
2020. szeptember 21.

Rendkívüli tájékoztatás új honlaprólEgyéb tájékoztatás
2020. augusztus 31.

Alaptőke, szavazati jogokFéléves jelentés
2020. augusztus 13.

2020 H1 jelentésEgyéb tájékoztatás
2020. július 31.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2020. július 1.

Változás a társaság vezetésébenRendkívüli tájékoztatás
2020. június 30.
Tájékoztatás Cégcsoporton belüli beolvadásos kiválásrólEgyéb tájékoztatás
2020. június 30.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2020. május 29.
Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2020. május 28.
Rendkívüli tájékoztatás dolgozói részvény visszavásárlásárólNegyedéves jelentés 2020Q1
2020. május 14.
2020 első negyedévi jelentésOsztalékfizetés
Közlemény a 2019. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről
2020. május 8.


FT jelentés
2020. április 30.
Graphisoft Park SE felelős társaságirányítási jelentéseAlapszabály
2020. április 30.

Alapszabály


Egyéb tájékoztatás
2020. április 30.

A Graphisoft Park SE 2019. évi éves beszámolója (IFRS, egyedi)Éves jelentés 2019
2020. április 30.

Graphisoft Park SE 2019. évi éves jelentése (IFRS, konszolidált)Közgyűlési határozatok
2020. április 30.

A Graphisoft Park SE 2020. április 30-i Igazgatótanácsi HatározataiEgyéb tájékoztatás
2020. április 30.

Alaptőke, szavazati jogokRendkívüli tájékoztatás
2020. április 17.

Graphisoft Park SE rendkívüli tájékoztatása KözgyűlésrőlEgyéb tájékoztatás
2020. március 31.

Alaptőke, szavazati jogokEseménynaptár 2020
2020. március 19.

Eseménynaptár 2020Egyéb tájékoztatás
2020. március 19.

Alaptőke, szavazati jogokKözgyűlési meghívó
2020. máricius 19.
Közgyűlési meghívó


Meghatalmazás közgyűlésreKözgyűlési előterjesztések
2020. március 19.
A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2020. április 30-ai közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatokat

Vezetői Részvény Program 1 sz. módosítása


AB jelentés


Alapszabály


Előterjesztések


Felelős Társaságirányítási Jelentés


IFRS éves jelentés 2019


Javadalmazási irányelvek


Üzleti Jelentés


Anyavállalati Éves Jelentés 2019Rendkívüli tájékoztatás
2020. március 19.

Strukturált részvény-visszavásárlási tranzakció visszavonásaKözgyűlési határozatok
2020. március 2.
A Graphisoft Park SE 2020. március 2-án megtartott közgyűlésének határozataiEgyéb tájékoztatás
2020. február 28.
Alaptőke, szavazati jogokNegyedéves jelentés 2019 Q4
2020. február 27.
2019 negyedik negyedévi jelentésKözgyűlési előterjesztések
2020. február 24.
2020. március 2-án tartandó Közgyűlés nyilvánosságaEgyéb tájékoztatás
2020. február 21.
Tájékoztatás jogerős ítélet elleni felülvizsgálati eljárás megszűnésérőlKözgyűlési előterjesztések
2020. február 6.
A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa közzéteszi a 2020 március 2-ai közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot.

Közgyűlési előterjesztések


Közgyűlési előterjesztés mellékletRendkívüli tájékoztatás
2020. február 6.

Graphisoft Park SE rendkívüli tájékoztatása részvények visszavásárlásárólKözgyűlési meghívó
2020. január 31.
A Graphisoft Park SE Igazgatótanácsa 2020. március 2-ára összehívja a Társaság közgyűlését


Közgyűlési meghívóRendkívüli tájékoztatás
2020. január 31.

A Graphisoft Park SE rendkívüli tájékoztatása részvények visszavásárlásárólEgyéb tájékoztatás
2020. január 31.

Alaptőke, szavazati jogokEgyéb tájékoztatás
2020. január 29.

Tájékoztatás jogerős ítélet elleni felülvizsgálati eljárás megindításárólEgyéb tájékoztatás
2020. január 1.

Alaptőke, szavazati jogok
Elérhető irodák ügyében keresse
Kocsány János vezérigazgatót
jkocsany@graphisoftpark.com
+ 36 20 661 2401